CUỘN VÒI CHỮA CHÁY

Vòi chữa cháy là một trong những thiết bị quan trọng trong công tác PCCC.Dùng để dẫn nước từ van chữa cháy đến đám cháy.

Showing all 6 results